Tilstandsrapport

Formål: At skabe en high-performance kultur med fælles sprog samt forebyggelse af fremtidige stresssygemeldinger.

Metode: Interviews af samtlige medarbejdere og ledere.

Produkt: Thick-Data tilstandsrapport af arbejdskulturen i din virksomhed, der tydeliggør hvor og hvordan der eventuelt skal sættes yderligere ind med performance coaching. Tilstandsrapporten gennemlæses med direktionen og ledelsen.

Performance coaching er her defineret som; processen hvormed ledere og medarbejdere bliver den bedst mulige version af sig selv og opnår høj trivsel og robusthed. Robusthed bruges her som evnen til at navigere og prioriterer i arbejdslivet, hvilket er de primære forudsætninger for high performance og forebyggelse af stress, mistrivsel og medarbejderomsætning.

Kommunikation, prioritering og fokus i dagligdagen er ofte blandt af de hovedtematikker der vil være i fokus i mine erhvervspsykologiske samtaler som Performance Coach.

Lederudvikling, herunder personaleledelse, vil have særligt fokus. Ydermere vil der være fokus på at udvikle ledernes kommunikation til de forskellige medarbejderes personprofiler (som udgangspunkt ud fra DISC-profilen eller anden psykometrisk referenceramme), den optimale MUS samt mødestruktur.

Lederne coaches til selv at mestre personaleledelse ligeværdigt og sideløbende med deres faglige ledelse.

Udbytte: Besparelser af fremadrettede udgifter til løn under stressfravær (bundlinje) samt forebyggelse af tabt produktion i fraværsperioden (toplinje). Erfaringer har ydermere vist en højere produktion grundet større robusthed, hvilket er forudsætningen for en high-performance kultur, som nævnt ovenfor.

 

Pris:

45.000 kr. plus moms ved 20-25 medarbejdere.