Efter 11 år som psykolog privat i praksis, arbejder jeg nu som performancepsykolog i danske virksomheder.

Mine primære fokusområder er:

Stresshåndtering

Medarbejderudvikling & samarbejdsvanskeligheder

Lederudvikling & “The Personal Business Plan”

Rekruttering & opsigelse

Selv hvis der rent teoretisk udelukkende var harmoni, ingen stress, ingen konflikter og ingen medarbejderudskiftning i jeres virksomhed, så ville denne utopi være værd at investere i, for netop at fastholde status quo.

Ofte bliver jeg først tilkaldt, når der er en brændende platform med sygefravær, konflikter og høj medarbejderudskiftning. Så optimerer jeg økonomien gennem et psykologisk perspektiv og arbejder med de berørte medarbejdere. Når der er opnået det ønskede resultat, skal dette fastholdes. I USA gøres dette (fastholdelsen) konkret ved, at hver enkelt medarbejder har 5-6 samtaler med en performancepsykolog, per kalenderår. Herved skabes bæredygtige arbejdspladser, hvor folk ikke bliver syge, af at gå på arbejde. Ydermere imødekommes FN’s verdensmål nr. 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst.

ROI:

Jeres udgifter ved udskiftning af:

• én højt specialiseret medarbejder: 500.000 kr.
• én højt specialiseret leder eller partner: 1-2 millioner kr.
• én senior partner eller direktør: 5-10 millioner kr.

Jeres udgifter ved længerevarende sygefravær:

• tabt/reduceret produktion i hele fraværsperioden
• fuld løn i hele fraværsperioden som ofte er 3-6 måneder
• ekstrem merbelastning for de tilbageværende medarbejdere i    fraværsperioden.
• Når en medarbejder vender tilbage efter sygefraværsperioden, går der  ofte minimum 3 måneder (enkelte gange 6-12) før vedkommende er helt  tilbage igen på 100%

Derfor er forebyggelse en sikker vej til gevinst, både menneskeligt og finansielt.

Spar 2 arbejdstimer per time:

Da jeg kommer ud til jer og afholder alle sessioner i et mødelokale på matriklen, koster det kun en arbejdstime, for den enkelte medarbejder, idet der ikke skal indregnes transport til og fra samtalen.

Kontakt mig for yderligere information samt et uforpligtende møde:

Tlf.: 6089 7426

Jeg har flere samarbejdspartnere inden for virksomhedsudvikling, således at jeg ved større opgaver, kan inddrage kompetente fagfolk. Se mere:

The Personal Business Plan

Executivesonly.dk

Capahouse.com

Resma.dk